Termeni și condiții

Termeni și Condiții pentru utilizarea www.growthhero.ro și licența de utilizare a produselor si serviciilor Growth Hero.ro

Părtile Contractante

1.1. Growth Hero Digital S.R.L., cu sediul social în Dumbraveni, Aleea orhideelor, Nr. 5 jud. Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J39/58/2021, CUI RO43615280 în calitate de Furnizor,

si

1.2. Beneficiar, persoana ce utilizează și/sau beneficiază de materialele și informațiile puse la dispoziție prin intermediul www.growthhero.ro, cu datele de identificare ce urmează a fi comunicate Furnizorului prin intermediul platformei www.growthhero.ro,

au agreat următoarele:

Acest document reprezintă contractul de prestări servicii și de licențiere (“Contractul”) ce reglementează condițiile pentru utilizarea site-ului www.growthhero.ro și a materialelor postate pe www.growthhero.ro, încheiat între Furnizor și Beneficiar, și care se prezumă că a fost acceptat de către Beneficiar înainte de accesarea oricărui material de pe site-ul www.growthhero.ro. Așadar, continuarea navigării site-ului www.growthhero.ro și inițierea utilizării materialelor puse la dispoziție de Growth Hero reprezintă o acceptare neechivocă de către Beneficiar a prezentului Contract, în condițiile stipulate în prezentele termene și condiții.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele termene si condiții în orice moment. Furnizorul va publica pe site data ultimei modificări a prezentelor termene și condiții.

Obiectul Contractului

2.1. Prezentul Contract este aplicabil tuturor persoanelor care accesează site-ul www.growthhero.ro și materialele puse la dispoziția publicului prin intermediul www.growthhero.ro (“Materialele Growth Hero”). Beneficiarul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a utiliza Materialele Growth Hero, fiind prezumat că utilizarea acestor materiale implică acceptarea și asumarea fermă de către Beneficiar a tuturor acestor condiții.

2.2. În calitate de titular de drepturi de autor și de operator al site-ului www.growthhero.ro, Furnizorul pune la dispoziția Beneficiarului, în mod gratuit dar în limitele prevăzute de prezentul Contract, materiale și informații de instruire de specialitate în antreprenoriat, marketing, vânzări, management etc în format digital având conținut de tip text, audio și/sau audio-video protejat, împreună “Materialele Growth Hero”, și acordă Beneficiarului accesul și dreptul de utilizare a Materialelor Growth Hero, în condițiile prevăzute mai jos, pentru care Beneficiarul nu plătește niciun preț, conform celor de mai jos.

2.3. În temeiul și condițiile prezentului Contract, Furnizorul acordă Beneficiarului o licență neexclusivă și netransferabilă pentru utilizarea Materialelor Growth Hero, nelimitată în timp și teritoriu, și în condițiile Art. 2.6 de mai jos, pentru desfășurarea, îmbunătățirea, dezvoltarea și/sau promovarea activității Beneficiarului.

2.4. Materialele Growth Hero se referă la toate materialele și informațiile ce pot fi accesate la un moment dat prin intermediul www.growthhero.ro.

2.5 Accesul pe site-ul www.growthhero.ro și utilizarea Materialelor Growth Hero sunt gratuite în condițiile precizate la Art. 2.6 de mai jos. 

2.6 Beneficiarul poate reproduce, pune la dispoziția altor persoane sau în orice alt mod poate utiliza Materialele Growth Hero, în tot sau în parte, DOAR în mod gratuit și DOAR cu indicarea sursei (www.growthhero.ro sau altă denumire sub care Prestatorul poate decide să utilizeze și/sau să promoveze ulterior site-ul www.growthhero.ro și/sau Materialele Growth Hero).

2.7 Prezentul contract este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Politica de Confidențialitate a site-ului www.growthhero.ro, accesibilă la adresa https://growthhero.ro/politica-de-confidentialitate/

Utilizarea platformei Growth Hero.ro

3.1 Prin documentul de față, în plus față de licența acordată conform Art. 2.3 de mai sus, Furnizorul acordă Beneficiarului un drept limitat de utilizare a platformei www.growthhero.ro, în scopul accesării și folosirii Materialelor Growth Hero.

3.2 Furnizorul dorește să pună Materialele Growth Hero la dispoziția cât mai multor beneficiari prin intermediul site-ului www.growthhero.ro și pentru cât mai mult timp, însă nu are obligația de a asigura continuitatea accesului la www.growthhero.ro și/sau Materialele Growth Hero.

Disponibilitatea materialelor afișate

4.1 Materialele Growth Hero sunt disponibile atât timp cât sunt postate pe www.growthhero.ro.

4.2. Orice informare relevantă cu privire la Materialele Growth Hero va fi comunicată prin intermediul site-ului www.growthhero.ro și, eventual, la alegerea Furnizorului, la adresa de e-mail comunicată de Beneficiar.

4.3. Beneficiarul este în mod exclusiv responsabil de acuratețea datelor comunicate Prestatorului și de actualizarea datelor imediat ce intervin schimbări.

4.4. Furnizorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la Materialele Growth Hero prin intermediul www.growthhero.ro, dar nu poate garanta disponibilitatea permanentă și continuitatea serviciului.

Drepturile și obligațiile părților

5.1. Beneficiarul este unic responsabil pentru modul în care utilizează Materialele Growth Hero și pentru acuratețea datelor comunicate către Furnizor în executarea acestui Contract.

5.2. Beneficiarul se obligă să folosească Materialele Growth Hero cu bună credință și să țină cont de scopul avut în vedere de Prestator la momentul punerii acestora în mod gratuit la dispoziția publicului larg, respectiv promovarea și implementarea unor principii și proceduri care să faciliteze dezvoltarea afacerilor și a mediului de afaceri din România.

5.3. Beneficiarul se obligă să respecte cu strictețe toate drepturile de proprietate intelectuală (drept de autor și drepturile de proprietate industrială) născute sau în alt fel protejate în legătură cu www.growthhero.ro și cu materialele puse la dispoziție prin intermediul www.growthhero.ro.

5.4. Beneficiarul declară în mod expres că obligațiile corespunzătoare din Politica de confidențialitate sunt pe deplin asumate și respectate, conform dispozițiilor legale și contractuale aplicabile.

5.5. Beneficiarul are dreptul de a accesa Materialele Growth Hero prin intermediul www.growthhero.ro și de a lectura, asculta, viziona, reproduce, distribui prin intermediul rețelelor de socializare, de a comunica sau utiliza în orice alt mod Materialelel Growth Hero, în tot sau în parte, însă numai cu respectarea condițiilor cumulative precizate la Art. 2.6 de mai sus.

5.6. Beneficiarul înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile portalului www.growthhero.ro

5.7. Prestatorul asigură accesul la www.growthhero.ro și la Materialele Growth Hero în condițiile precizate pe site care pot fi modificate în mod unilateral și în orice moment de către Prestator fără nici o obligație sau responsabilitate.

5.8. Furnizorul nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Beneficiarului.

5.9. Furnizorul oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și transferabilă pentru folosirea Materialelor Growth Hero, în condițiile speciale și limitative prevăzute la Art. 2.6 de mai sus.

5.10. Furnizorul are dreptul, la opțiunea sa exclusivă, de a bloca accesul Beneficiarului la site-ul www.growthhero.ro și/sau Materialele Growth Hero.

5.11. Furnizorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale.

Răspundere

6.1. Beneficiarul este singurul responsabil cu privire la modul în care înțelege să utilizeze informațiile conținute în Materialele Growth Hero.

6.2. Furnizorul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării necorespunzătoare, a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor furnizate prin intermediul site-ului www.growthhero.ro.

Legea aplicabilă. Instanța competentă

7.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate conform legii române.

7.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare instanțelor românești de la sediul Furnizorului.

Dispoziții finale

8.1. Părțile declară că au luat la cunoștință de toate clauzele prezentului contract și că acestea sunt acceptate în mod expres prin aderarea la Contract, respectiv prin simplul fapt al inițierii utilizării de către Beneficiar a Materialelor.

8.2. Orice notificare către Furnizor trebuie trimisă electronic la adresa de email david.iacobescu@growthhero.ro.

Ultima actualizare: 07.05.2022

Termeni si conditii | Confidentialitate | Copyright © 2022